Chất Lượng & Sản Xuất

Tại Đồng Phục Alibu chúng tôi coi trọng chất lượng và quá trình sản xuất sản phẩm để đảm bảo cung cấp hàng hóa chất lượng cao nhất đến tận nơi cho khách hàng.

Mỗi bộ đồng phục tại Alibu được sản xuất và thiết tại 100% tại Việt Nam. Với mục tiêu tạo ra những bộ đồng phục với chất lượng cao nhất để đáp ứng nhu cầu của những nơi làm việc hiện đại.

Đội ngũ quản lý của chúng tôi điều hành quy trình sản xuất tất cả các bộ đồng phục chúng tôi trực tiếp với các nhà máy ở Nam Định. Điều này có nghĩa chúng tôi có toàn quyền kiểm soát từ thiết kế, phát triển sản phẩm, sản xuất và giao hàng đến kho tại chỗ của Alibu.

Ours Values

Đôi với nhiều công ty cam kết giá trị không có ý nghĩa trên mặt thực tế. Nhưng tại Alibu chúng tôi coi trọng tất cả giá trị của mình. Các giá trị giúp chúng tôi có trách nhiệm giải trình và tạo ra sự nhất quán trong mọi việc chúng tôi làm.

Cam Kết Chất Lượng

Mô hình kinh doanh của chúng tôi là tập trung mang lại cho khách hàng những giá trị cao nhất. Chúng tôi luôn đặt khách hàng làm trọng tâm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp dịch vụ “đồng phục thiết kế”. Mỗi bộ đồng phục phải mang đến dấu ấn thương hiệu và sự thoải mái cho mọi người.

Cam Kết Đổi Mới

Chúng tôi luôn tìm kiếm những phương án thay đổi để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đồng thời không ngừng giáo dục và rèn luyên bản thân để tốt hơn mỗi ngày.

Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra những bộ đồng phục mà tất cả mọi người muốn mặc!